انرژی های نو

انرژی های نو

استفاده از انرژی های نو به عنوان تامین کننده برق مصرفی هم اکنون به عنوان یک منبع جدی در جهان مطرح است .لزوم استفاده از عناصر طبیعت در تولید برق مورد نیاز صنایع مختلف، ضرورت حفظ محیط زیست، فراوانی و در دسترس بودن منابع تولید، هزینه نگهداری پایین، کاهش هزینه برق مصرفی از جمله مهمترین مزایای تولید نیروی برق پاک با استفاده از انرژی های نو می باشد

دلیل حضور شرکتهای مختلف صنعت تولید نیرو در این زمینه است  شرکت ترانس پست پارس نیز با اتکاء به تجربه و تخصص خود به صورت جدی در این صنعت حضور دارد، که از آن جمله می توان به امضاء چندین تفاهم نامه همکاری با سازندگان معتبر دنیا در زمینه تجهیزات تولید انرژی های بادی و خورشیدی اشاره نمود.

مهمترین خدمات قابل ارائه توسط شرکت عبارت است از :

  • مشاوره در زمینه احداث نیروگاه های خورشیدی در ایران به شرکت های صاحب تکنولوژی و سرمایه گذاران خارجی
  • اخذ کلیه مجوزهای مورد نیاز برای عقد قرارداد
  • احداث نیروگاه های خورشیدی در ایران به عنوان پیمانکار EPC برای کلیه متقاضیان
  • احداث نیروگاه خورشیدی در ایران به عنوان پیمانکار اجرایی برای شرکتهای سرمایه گذار خارجی
  • ارائه خدمات مشاوره های در زمینه تهیه و ارائه Feasibility Study به مراجع سرمایه گذاری و بانک های بین المللی
  • ارائه خدمات مهندسی و طراحی نیروگاه های خورشیدی و اخذ تائیدیه از وزارت نیرو
  • ارائه خدمات اجرایی پروژه از مرحله مهیا سازی زمین تا اتصال به شبکه
  • اخذ مجوز اتصال نهایی به شبکه بر اساس نقشه های مصوب