حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی

در کشورهای در حال توسعه و مناطق شهری پهناور خطوط ریلی برقی نقش مهمی در تامین زیر ساخت مورد نیاز برای حمل و نقل ارزان و سازگار با محیط زیست را خواهد داشت .

از طرف دیگر لزوم تامین قابلیت اطمینان بالا و تامین پیوسته انرژی الکتریکی این نوع از خطوط ریلی نیازمند طراحی دقیق و ویژه خواهد بود .

در همین راستا  شرکت ترانس پست پارس توانسته است با اتکا به دانش و تجربه پرسنل فنی خود و بهره گیری از منابع و استاندارد های بین المللی نقش بسزایی در طراحی،تامین و نصب و راه اندازی پستهای برق مورد نیاز انواع خطوط الکتریکی-ریلی را داشته باشد .