سیستم های توزیع

سیستم های توزیع

فعالیت در حوزه صنایع و ارائه خدمات برق رسانی از دیگر زمینه های فعالیت شرکت ترانس پست پارس میباشد. استفاده از تیم مهندسی مجرب جهت طراحی سیستم های الکتریکال، تامین تجهیزات از منابع معتبر داخلی و خارجی و توانمندی گروه های نصب و راه اندازی ازعوامل موفقیت این شرکت در حوزه صنعت خودرو سازی و رضایتمندی مشتریان بوده است.