نفت ،گاز و پتروشیمی

نفت ، گاز و پتروشیمی

كشور ایران با قرارگیری در جایگاه دوم ذخایر نفت و گاز جهان به عنوان یکی از بازیگران اصلی حوزه نفت و گاز جهان مطرح بوده و با توجه به موقعيت ژئوپلتيك خود در میان کشورهای صاحب منابع انرژی فسیلی از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است.

در همين زمينه شركت ترانس پست پارس با توجه به قابليتها و توانمنديهاي پرسنل مجرب و سهامدار اصلي خود  قادر به ارائه كليه خدمات به صورت EPC  شامل مهندسي و خريد و اجرا در پروژه هاي برق و ابزاردقيق، مكانيك صنايع مختلف نفت و گاز و پتروشيمي و پالايشگاهي مي باشد.