پروژه ها - سد کنگیر

سد کنگیر


Project Description

پروژه احداث پست مدولار 20-630 کیلو ولت سد کنگیر

اطلاعات اوليه قرارداد: 

قرارداد احداث یک دستگاه پست 20-63 کیلو ولت مدولار سد کنگیر به شماره قرارداد 900-6854 در تاریخ 11-05-95 توسط شرکت آب منطقه ی ایلام به شرکت ترانس پست پارس ابلاغ گردید .

شرح قرار داد

انجام خدمات مهندسي طراحي، تامين مصالح و تجهيزات، انجام عمليات ساختماني، احداث جاده و محوطه

سازي، نصب، تست و راه اندازي و ساير خدمات جهت احداث يك دستگاه پست 20-63 کیلوولت مدولار واقع در شهر ایوان  استان ايلام .

 

مبالغ قرارداد:
مبلغ كل قرارداد جهت اجراي موضوع پروژه با لحاظ دستور كارهاي افزايشي و كاهشي قراردادي، در مجموع 32,000,000,000 ريال مي باشد.

ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه:
درصد پيشرفت فيزيكي پروژه 100 % مي باشد.

تقويم اجراي پروژه:
1396 / تاريخ شروع/پايان قرارداد: 1395

مدت اوليه قرارداد: 8 ماه

کارفرما :

شركت آب منطقه اي ايلام

مشاور :

شركت محب نيرو جنوب

رقم قرارداد :

32,000,000,000 ريال

پیمانکار :

شركت ترانس پست پارس