پروژه ها - فروسيليس خمين

فروسيليس خمين


Project Description

شرح کار:

– احداث پست 63/20 کیلوولت كارخانه فروسيليس خمين واقع در شهرك صنعتي خمين، به صورت كليد در دست شامل طراحي و انجام خدمات مهندسي ،تامين مصالح و تجهيزات ، انجام عمليات ساختماني ، نصب و تست و راه اندازي كليه تجهيزات و تامين لوازم يدكي مورد نياز جهت بهره برداري
– پست با آرايش دو بي خط و دو بي ترانس، شامل دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت  30 MVA – یازده  فيدر 20 کیلوولت و تابلوهاي بخش حفاظت، کنترل، اندازه گيري، مخابراتي، اتوماسیون، مارشالينگ محوطه، بانك خازني…
طراحي، تامين تجهيزات خارجي، بارگيري و حمل، نصب و تست و راه اندازي (شامل بخش مخابراتي و…)
طراحي تامين مصالح و ساخت و اجراي ساختمان پست شامل اجراي 2400 متر مربع خاكبرداري، احداث ساختمان كنترل به مساحت 350 متر مربع، اجراي كانال هاي كابل، اجراي فنس محوطه، فونداسيون تجهيزات ، آسفالت محوطه، جدول كشي و…)
طراحي، تامين تجهيزات، نصب تست و راه اندازي تاسيات برقي و مكانيكي ساختمان كنترل، دوربين مدار بسته و…
احداث 2500 متر خط انتقال مابين پست فروسيليس خمين و پست بالا دست (خمين 3)
تست كليه مدارات و رله ها و تجهيزات داخلي پست

مدت اجرا : 8 ماه              تاریخ شروع / پایان :  1396/1395

کارفرما :

شرکت پيام هوناميك

مشاور :

شرکت مشاور نيرو

رقم قرارداد :

63/673/164/888 ریال

درصد پیشرفت :

100 %