پروژه ها - مسکن مهر

مسکن مهر


Project Description

 احداث 5 دستگاه پست 20/63 كيلو ولت AIS مسكن مهر به صورت كليد در دست (EPC)

کارفرما :

شرکت برق منطقه ی تهران

مشاور :

شرکت قدس نیرو

رقم قرارداد :

260،000،000،000 ريال

درصد پیشرفت :

95 %

شرح كار :

* احداث 5 دستگاه پست 20/63 كيلو ولت مسكن مهر براي شهر جديد پرند، شهرك امام حسين (ميان آباد)، شهر جديد هشتگرد (مهستان) ، المپيك تهران و گلشهر كرج  به صورت كليد در دست شامل طراحي و انجام خدمات مهندسي ،تامين مصالح و تجهيزات ، انجام كارهاي ساختماني ، نصب و تست و راه اندازي كليه تجهيزات و تامين لوازم يدكي مورد نياز براي بهره برداري 5 ساله از پست ها

*طراحي، تامين مصالح و ساخت و اجراي ساختمان پست شامل ديوار كشي ، تسطيح محوطه ، اجراي فونداسيون تجيزات و كانال ها، احداث اتاق كنترل و سوئيچگير 20 كيلو ولت و اتاق نگهباني و …

حفاظت و كنترل، كنتور، باطري شارژر ، روشنايي ، مارشال و تاسيساتي و …   ،AC/DC  ، AVR*طراحي و تامين تجهيزات فشار ضعيف از قبيل تابلوهاي

*طراحي و تامين تابلوهاي فشار متوسط 20 كيلو ولت شامل 2 فيدر ورودي ، 12 فيدر خروجي ، 4 فيدر بانك خازني ، ميترينگ ها ، سكشن و رايزر

*طراحي و تامين تجهيزات فشار قوي براي 3 خط ورودي و 2 ترانس با امكان توسعه يك خط (براي پست هايي كه شامل 2 خط هستند) و يك ترانس در آينده شامل ترانس هاي جريان و ولتاژ ، كليدهاي قدرت، سكسيونر ، لاين تراپ ، برقگير و ..

*طراحي ، تامين كليه تجهيزات، نصب و تست و راه اندازي 4 دستگاه بانك خازني 20 كيلو ولت به ظرفيت 3.6 مگاوار براي هر يك از پست ها

*طراحي و اجراي سيستم زمين پست ها ، كانال كاري ، سيني گذاري ،كابل كشي و وايرينگ و اجراي ارتباطات (لوله باسداكت و سيم كشي ) بين تجهيزات

*تست كليه مدارات و رله ها و تجهيزات و ادوات پست