پروژه ها - پانزده پست باختر

پانزده پست باختر


Project Description

پروژه احداث پانزده دستگاه پست 63/20 کیلوولت مدولار برق باختر

اطلاعات اولیه قرارداد:

قرارداد احداث پانزده دستگاه پست 20/63 کیلوولت مدولار باختر به شماره قرارداد 6/86/ پ-ت در تاریخ 86/07/23 توسط شرکت سهامی برق منطقه ای باختر به شرکت ترانس پست پارس ابلاغ گردیده است.

 

موضوع اوليه اين قرارداد عبارت است از:
انجام خدمات مهندسي طراحي، تامين مصالح و تجهيزات، انجام كارهاي ساختماني، نصب، تست و راه اندازی و سایر خدمات برای احداث 15 دستگاه پست 63/20 کیلوولت مدولار واقع در شهرهای زاویه ، زاغه ، آشتيان، اليگودرز، خورق، آوه، دودهك، شهابيه، حاجي آباد، بازنه و رومشگان.

مبالغ قرارداد:
مبلغ كل قرارداد جهت اجراي موضوع پروژه با لحاظ دستور كارهاي افزايشي و كاهشي قراردادي، در مجموع103،607،680،671 ريال (يكصد و سه ميليارد و ششصد و هفت ميليون و ششصد و هشتاد هزار و ششصد و هفتاد و يك ريال) مي باشد.

ميزان كاركرد مالي پروژه:
در صد پيشرفت مالي پروژه در مجموع 97,96 % كل قرارداد مي باشد.

ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه:

درصد پيشرفت فيزيكي پنج پست اولويت اول 100 % مي باشد.
درصد پيشرفت فيزيكي هفت پست اولويت دوم در مجموع 96,6 % مي باشد.

تقويم اجراي پروژه:

تاریخ شروع / پایان قرارداد :   1397/1386
مدت اوليه قرارداد: 15 ماه شمسي

کارفرما :

شرکت برق منطقه ای باختر

مشاور :

شرکت مهندسین مشاور توس اشتات

رقم قرارداد :

103،607،680،671ریال

پیمانکار :

شركت ترانس پست پارس